טיפול במשבר נפשי

פורסם ב- 12/10/2023
יואב מגנוס

בישראל ישנם גופים רבים המטפלים במשברים נפשיים מסוגים שונים, חשוב להתייעץ עם בעל מקצוע על מנת להתאים את הטיפול המתאים למתמודד/ת.

ברוב המקרים מומלץ להתחיל מאבחנה פסיכיאטרית המתבצעת על ידי רופא פסיכיאטר במפגש פנים מול פנים אך לא תמיד זה מתאפשר ובמקרים שלא ניתן להגיע לאבחנה מומלץ להתייעץ עם מטפלים שונים לפני שמתחילים להמליץ למתמודד/ת על טיפול.

אנחנו במגנוס איתור וחילוץ מזהים את הצורך ההכרחי במעטפת משפחתית חברתית סביב המתמודד/ת אשר מבינה את המצב ויודעת לנהל את המצב – על כן אנחנו מדריכים משפחות כיצד לנהל שבר נפשי.
מהתבוננות באלפים רבים של מקרים אנחנו רואים שהגורם העיקרי ביכולת של מתמודד/ת להגיע לטיפול ושיקום, ובסופו של תהליך להשתלב חזרה בחיי השגרה, הוא ניהול המצב על ידי המעטפת של המתמודד\ת.

טיפול פסיכיאטרי

ככלל, מטרת הטיפול הפסיכיאטרי היא לייצב את המתמודד/ת ולאפשר יציאה מהשבר הנפשי.
ניתן לקבל טיפול פסיכיאטרי באמצעות קופות החולים במרפאות השונות או בבית חולים בו יש מחלקה פסיכיאטרית במקרים דחופים יותר.
כמו כן ישנם פסיכיאטרים פרטיים וחלק אף מבצעים ביקורי בית.
אשפוז פסיכיאטרי לרוב יינתן בהתאם לכתובת המגורים ברשם האוכלוסין.
חשוב להכיר שטיפול פסיכאטרי היינו אינדיבידואלי ודורש מעקב ופיקוח לאורך הטיפול, לא מומלץ לקבל טיפול ללא מעקב ופיקוח. בנוסף, חשוב להבין שטיפול פסיכיאטרי הוא שלב ברצף הטיפול וברוב המוחלט של המקרים יש להמשיך טיפול על ידי מטפל מוסמך לאחר טיפול פסיכיאטרי.

סוג הטיפול ומשך הטיפול משתנה בין מקרה למקרה, לרוב ניתן להגיע לייצוב המצב תוך מספר שבועות בעזרת מתן תרופות מתאימות.
לרשימת בתי חולים פסיכיאטרים ומחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים –
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Hospitalization/Pages/hospitals_psyc.aspx

תחלופה לאשפוז

במקרים בהם ניתן להימנע מאשפוז במחלקה פסיכיאטרית ובהינתן הסכמה לטיפול על ידי המתמודד/ת, ניתן להגיע לטיפול ושיקום באחת מתחלופות האשפוז המופיעות מטה.

ברוב המקרים מדובר על טיפול רוחבי המשלב בין טיפול פסיכיאטרי לטיפול פסיכולוגי על ידי מגוון מטפלים וביניהם עובדים סוציאלים, פסיכולוגים, מטפלים באומנות ואחרים.

ישנן תחלופות שונות לאשפוז כגון "בית מאזן", "כפר איזון", טיפול פסיכיאטרי ביתי, ומטפלים פרטיים.
בכל המקרים יש צורך בהסכמה של המתמודד/ת לטיפול למעט במקרים של אשפוז כפוי בבית חולים.
לרשימת הבתים המאזנים –

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Documents/ballancing-homes.pdf

מרכזי שיקום

מדובר על מגוון שירותים הניתנים תחת פיקוח משרד הבריאות ומיועדים בעיקר לשלב שלאחר ייצוב פסיכיאטרי ועל מנת לחזור לשגרת חיים ורווחה נפשית כאשר המתמודד/ת מתקשה לחזור למעגל החיים לאחר הטיפול.

משרד הבריאות מספק תהליך שיקום למתמודדים מעל גיל 18. בכדי להיות זכאי לשיקום במסגרת סל שיקום יש צורך לעבור וועדה רפואית ובמידה וקבעה הוועדה נכות של יותר מ40% המתמודד/ת זכאי/ת לקצבת נכות מביטוח לאומי, לאחר מכן נדרש אישור נוסף הניתן על ידי וועדת שיקום אזורית על מנת לקבל זכאות לתוכנית שיקום.

מסגרות השיקום ניתנות על ידי ארגונים פרטיים המפוקחים על ידי משרד הבריאות. תוכניות השיקום כוללות מגוון רחב של שירותים כגון דיור מוגן, הוסטלים, סיוע במציאת דיור, רכישת ציוד, שיקום תעסוקתי, רכישת השכלה ושירותים אחרים.
למידע נוסף על סל שיקום –
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/rehab_sub/Pages/default.aspx

טיפול פסיכיאטרי בכפיה

ככלל, במדינת ישראל אשפוז כפוי מוסדר בחוק טיפול בחולי נפש התשנ"א – 1991. על פי החוק, לא ניתן לאשפז אדם באשפוז כפוי בטרם בדיקה.

החוק מעניק לפסיכיאטר המחוזי את הסמכות להורות על בדיקתו הכפויה של אדם על ידי מתן הוראה כתובה. על פי החוק היבש, רק אם בעת הבדיקה נמצא כי האדם נחשד כחולה ומסכן את עצמו או אחרים, יכול הפסיכיאטר המחוזי להורות על אשפוז כפוי באותו אדם. עם זאת, ישנה דרך עוקפת הנעשית על ידי הפסיכיאטרים לאשפוז אדם שהתאשפז בעבר גם אם אינו פוגע בעצמו או באחרים.

הדבר נעשה על ידי דרישה לטיפול מרפאתי כפוי (זריקות חודשיות) – באם המטופל אינו מתייצב לזריקות ישנה הוראה לאשפוז כפוי.

כך, האדם יאושפז גם אם אינו פגע באיש. הפסיכיאטר המחוזי יכול, על ידי אבחון ראשוני לאשפז אדם בכפייה לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים, ובסמכותו להאריך הוראה זו בשבעה ימים נוספים על פי בקשה מנומקת בכתב מאת הפסיכיאטרים המטפלים. הארכת הוראת אשפוז כפוי מעבר לתקופה של 14 יום יכולה להינתן אך ורק על ידי ועדה פסיכיאטרית מחוזית הפועלת על פי החוק.

הפסיכיאטר המחוזי יכול להורות על טיפול מרפאתי כפוי עד לתקופה של חצי שנה ולהאריכה לתקופות זהות נוספות. הוראות הפסיכיאטר המחוזי ניתנות לערעור בפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית ואילו החלטות הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית ניתנות לערעור בפני שופט של בית המשפט המחוזי של אותו מחוז.

על מנת לפנות לפסיכיאטר המחוזי מומלץ ליצור קשר עם הפסיכיאטר המטפל.